Sök

Tillverkare

Kategorier

Login

Skapa ett konto

Köpvillkor

Beställningar
Beställningar kan endast göras av personer över 18 år, minderårigan måste beställa genom målsman, go-man eller annan ansvarig vuxen myndig person. Minderåriga som gör beställning behöver ha målsmans tillstånd.

Frakt
Alla leveranser sköts av Posten AB och Schenker AB. Frakten beräknas på vikt och skrymmande och visas vid slutköp i kassan.

Slut på vara
Om produkten ni har beställt är totalt slut och ej förväntas inom rimlig tid meddelas detta till er. Er order är fortfarande bindande. Vi förbehåller oss rätten till prisjusteringar/ändringar om detta inte går att undvika samt att ersätta din vara med liknande produkt till ett liknande pris. OBS: Vissa slutsålda varor kan vara slut från fabrik och ta mellan 1-3 månader att komma in till vår leverantör, och/eller vara slut i produktion, dessa förseningar kan vi inte rå för.

Beställning
Alla beställningar är bindande.

Priser
Alla priser är i SEK och inklusive moms (25%) och gäller med reservation för prisändringar.

Garantier
På alla varor följer vi fabrikantens garantiregler. Undantaget är REA varor. På trimartiklar gäller inga garantier.

Skador
Om ni upptäcker en transportskada på ert paket skall ni genast anmäla detta på uthämtningsstället. Där får ni hjälp med att fylla i en skadeblankett.

Returrätt
Enligt distans-avtalslagen har man rätt till 14 dagars returrätt av en vara. Returätten gäller endast mot oöppnad vara. Varan får ej vara använd eller på något sätt skadad/felhanterad. Varans emballage måste finnas kvar.

Ångerrätt
Du har enligt distans-avtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits. Meddela oss innan du returnerar varan. För att returen ska kunna behandlas så snabbt och smidigt som möjligt behöver vi följande information: ordernummer, fakturanummer samt artikelnummer på de produkter som du vill returnera. De returnerade varorna skall vara i oanvänt och oskadat skick i originalförpackning (Plombering eller skyddsplast får inte vara bruten). Returnera varan tillsammans med fakturan (eller en kopia av denna). Ange returorsak "Ångerrätt" på fakturans baksida. Du måste själv bekosta returporto. Retur får inte ske som postförskott eller efterkrav!

Reklamation
Vi garanterar att de varor du beställt är felfria vid leveransen. Skulle du få en defekt eller fellevererad vara ska du kontakta oss så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar. Efter 14 dagar accepteras returer inte längre. Skicka tillbaka varan i det skick som den mottogs åtföljd av en skade- eller felanmälan, så får du en felfri respektive rätt vara. Den fellevererade varan skall vara i oanvänt och oskadat skick (Plombering eller skyddsplast får inte vara bruten). Om det inte visar sig att det var nödvändigt för att kontrollera varan accepteras ej brutna förpackningar. Specialbeställningar (tex ej lagervara) går ej. För returer som vi inte är orsak till tas en hanteringskostnad ut på 10% av varuvärdet. Returnera varan tillsammans med fakturan (eller en kopia av denna). Fyll i orsaken till returen på fakturans baksida. OBS! Innan du returnerar defekt/fellevererad vara måste du kontakta oss för att få reklamationen godkänd.

Lojalitetspoäng
Vid varje köp tilldelas lojalitetspoäng, dessa kan sedan omvandlas till en rabattkupong, som i sin tur kan användas i shoppen. Inga poäng tilldelas rea-varor eller varor som är rabatterade. Vid avbeställda ordrar eller returer dras motsvarande poäng från saldot. Redan genererade rabattkuponger blir då makulerade. Rabattkuponger är personliga och kan inte säljas, eller ges i gåva.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Konsumetsinformation
Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Vid en eventuell tvist kan vi följa ARN:s rekommendationer.

- http://www.konsumentverket.se
- http://www.arn.se

Förbehåll
Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor utan förvarning.

Medgivande
Genom att beställa varor går NI med på alla ovan skriftliga villkor.

Vad gör ni med mina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas i vår databas. Där ligger de väl skyddade så att ingen kommer åt dem. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i kommersiellt syfte; t.ex. för att skicka dig reklam osv. med reservation för nyhetsbrev via e-post, efter godkännande av användaren. Personuppgifterna är enbart kopplat till ditt kundkonto. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna kontakta dig eller expidera varor vid köp. Om vi däremot anser att du begått en olaglig handling av allvarligare slag, så som fuskbeställning, betalning med stulna kontokortsuppgifter m.m) kommer vi att skicka dina personuppgifter till polismyndigheten.

Vad har jag för rättigheter då jag lämnar er mina personuppgifter?
Du har enligt 26:e § i PuL (personuppgiftslagen) (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftlig ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar samt hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § i PuL begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. På begäran skickar vi dig – helt gratis - ett utdrag ur vårat register på dina personuppgifter, som vi har. För att få det måste du skicka ett undertecknat brev till oss där du begär ett utdrag. Om de personuppgifter som vi har om dig visar sig vara felaktiga har du rätt att begära att dessa ändras.

PUL och Köpesvillkor uppdaterade: 150326